Profil for FBN Stenhuggeri ApS

FBN Stenhuggeri ApS løser alle opgaver - store som små - indenfor natursten.

Vi er et dynamisk og levende værksted med en ledelse og et personale, der er parate til udfordringer og udvikling. Vi gør os umage med at lytte til vores kunders ønsker og behov. Vi vejleder på en grund af mange års viden om stenen som materiale og så er vi meget bevidste om den kultuarv vi både bevarer og skaber.

Vi udfører restaureringer af natursten på slotte, kirker, fredede og bevaringsværdige bygninger m.m. og alle former for skulptur- og billedhuggerarbejder i alle former for natursten.

FBN Stenhuggeri ApS  blev grundlagt  i 1913 under andet navn og er i dag ejet af direktør Flemming Brian Nielsen og Rico Skovgaard. Flemming B. Nielsen er 5. indehaver af firmaet, som han overtog i 1996.

Firmaet beskæftiger 8 - 11 medarbejder og har foruden det et stort netærk af samarbejdspartnere i Italien og Tyskland.

Vort faglærte personale er uddannede stenhuggere og billedhuggere og kommer ud over Danmark fra flere steder i Europa.


Dette betyder, at vi kan tilbyde:

 • Høj kvalitet
 • Konkurencedygtige priser
 • God service
 • Råd og vejledning omkring alle naturstensopgaver 


Medlem af Dansk byggeri, Byg Garanti
Medlem af Dansk Stenhugger Laug
 

Stenhuggermester Flemming Brian Nielsen er i 2008 tilkendt Thorvald Bindesbøll
Medaljen af Det Kongelige Akademi.

Med Thorvald Bindesbøll Medaljen kan Det Kongelige Akademi for Skønne Kunster udmærke et menneske, der har ydet en indsats af høj kvalitet inden for brugskunst og industriel grafik. Akademiet medstiftede medaljen i 1979 i 75 året for trykningen af Thorvald Bindesbølls "Carlsberg Pilsner" etiket.

Med følgende motivering er Flemming Brian Nielsen tilkendt medaljen i 2008:

Stenens tid er så lang, at menneskets tid ikke kan måles i den. Det betyder, at vi kun kan bedømme sporene fra tidlige tider gennem vores æstetiske indsigt. At vi i vores stadigt accelererende digitale tidsalder har et så tungt medie, som unddrager sig vores tid og sted, er en udfordring til moderniteten og af afgørende betydning.

Et levende mangfoldigt kunstliv forudsætter muligheden for, at den kunstneriske idé kan materialisere sig gennem en så stor variation af teknikker som muligt. Her er stenen en af de udfordringer, også den helt unge kunst må prøv kræfter med i fremtiden. Stenhuggermester Flemming Brian Nielsen er 2. generations stenhugger. Hans indsigt i stenens karakter, kvaliteter, muligheder og sjæl, kan ikke læses i nogen bog. Det er en erfaring, som er umistelig for genhugning og bevarelse af en del af vores kulturarv. Men det interessante er, at Flemming Brian Nielsen, gennem et tæt samarbejde med en række af vores markante moderne kunstnere, får en årtusinde gammel teknik til at udtrykke den nyeste kunsts ideer og visioner.

For denne evne til at forbinde tradition med nybrud - gennem arbejdet med den hårde sten - tildeles Flemming Brian Nielsen Thorvald Bindesbøll Medaljen.

Flemming Brian Nielsen

Direktør Flemming Brian Nielsen. Uddannet stenhugger 1983. Tildelt Thorvald Bindesbøll Medaljen af Det Kongelige Akademi i 2008.